ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

-Anonim ve Limited Şirketler, Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Paylı komandit şirketler, Kolektifler, Adi komandit şirketlere danışmanlık verilmesi ve her türlü protesto, ihbar, ihtar ve davalarının takibi, ev danışmanlık hizmeti verilmesi,

-Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşmesi, hisse devirleri, şirket satın alma ve ortaklıklar,

-Yabancı yatırımcıların yerel uygulamalar ve Türk Hukuk Sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi, hukuki görüş ve destek verilmesi,

-Şahıs veya sermaye şirketlerinin denetim, risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği, sözleşme yönetimi, dava takip ve yönetimi, insan kaynakları uygulamaları, prosedürleri ve yönetimi, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında danışmanlık ve hukuki hizmetlerin sunulması,