SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

-Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,

- Trafik kazalarına ilişkin değer kaybı, hasar, geçici-sürekli iş göremezlik, geçici-sürekli bakıcı gideri, ticari kazanç kaybı gibi tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında danışmanlık,

- Yangın sigortası davalarının takibi,

- Zorunlu ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların takibi,

- Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi

- Hayat ve maluliyet sigortası davalarının takibi,

- Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,

-Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım,