MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras bırakanın ölümünden itibaren mirasın paylaşılması aşamasına kadar geçen tüm evrelerde hukuki danışmanlık sunulmaktadır.

-Mirasçılık belgesinin alınması, Mirasçılık belgesinin iptali davaları, Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) çıkartılması Davaları, Terekenin defterinin tutulması, Terekede ihtiyati tedbirler, Tenkis ve Mirasta şeyin iadesi davaları, Vesayet ve Kayyım Davaları, Tenkis Davası, Mirasta İade Davaları, Vasiyetnamenin (Ölüme bağlı tasarrufun İptali) Davası, Mirasın Reddi ve Miras Şirketine Mümessil atanması, Mirasçılık haklarının korunmasına ilişkin önlemlerin alınması hususunda hukuki danışmanlık verilmektedir.