KAT MÜLKİYETİ VE KOOPARATİF HUKUKU

KAT MÜLKİYETİ VE KOOPARATİF HUKUKU

KAT MÜLKİYETİ VE KOOPARATİF HUKUKU

-Kat mülkiyeti hukukuna bağlı taşınmazlarda doğabilecek ve karşımıza çıkabilecek uyuşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık ve destek verilmesi,

-Yönetim Planı hazırlanması,

-Yönetici seçiminde sayı ve arsa payı çoğunluğu kavramı,

-Evcil hayvan beslenip beslenmeyeceği,

-Mesken olarak kayıtlı bir yerin işyeri olarak kullanılabilmesi (Bilhassa birden çok parselde kurulu sitelerde açılacak davalar),

-Kiracının hak ve yükümlülükleri,

-Aidatın kimin tarafından ödenilmesi gerektiği (İşletme projesi hazırlarken mal sahibinin sorumlu olduğu aidat kalemleri ve kiracının sorumlu olduğu aidat kalemlerinin hazırlanması ve bu husustan kaynaklanan uyuşmazlıklar),

-Balkon kapatıldığında yapılması gerekenler,

- Site içerisinde personel çalıştırıldığında açılan kıdem tazminatından kimin sorumlu olması gerektiği vb. hususlarda danışmanlık verilmektedir.