İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

-İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin uygulanmasından tüm arabuluculuk ve davaların hukuki takibi,

-Hukuk büromuzda takibini yaptığımız bireysel iş ve toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan davalar kısaca şöyledir: İşe İade Davası, Kıdem Tazminatı Davası, İhbar Tazminatı Davası, Kötü niyet Tazminatı Davası, Eşit Davranmama Tazminatı Davası, Boştan Geçen Süre Tazminatı Davası, İşe Başlatmama Tazminatı Davası, Ücret Alacağı Davası, Fazla Mesai Alacağı Davası, Yıllık İzin Alacağı Davası, Yol ve Yemek Alacağı Davası, Prim Alacağı Davası, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı Davası,  İşin Durdurulması Kararına İtiraz Davaları, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Davası,