İDARE VE İMAR HUKUKU

İDARE VE İMAR HUKUKU

İDARE VE İMAR HUKUKU

-İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvurularında bulunmak,

-İmar planı ve İdareye karşı hak ihlali durumunda açılan İptal Davaları ile hak ve menfaat ihlali durumunda açılan Tam Yargı Davalarının takibinin yapılması,

-İmar Planlarının Kesinleşmesi İptali ve Yürütmenin durdurulması Davalarında

-İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzni Başvuruları,