İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

-Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, başarı ve sonuç odaklı çalışarak bizi tercih eden firmaların memnuniyetini sağlamaktayız.

-Profosyonel alacak takibi ve icra hukukundan doğan tüm hukuki işlemlerin hukuki takibi(Takip açılması, haciz, muhafaza ve satış, vb.)

-Borca İtiraz, İtirazın Kaldırılması, Takibin Taliki veya Takibin İptali ile Menfi Tespit, İstirdat Davaları, Tasarrufun İptali, İstihkak İddiası ve Mahcuz Mala İstihkak Davaları,

-Kambiyo Taahhüdü (Çek, bono, poliçe) ile sözleşme, tahvil başta olmak üzere kira (adi veya hasılat kirası, konut çatılı işyeri kirası)

-İflas, İflas Açılması, İflas Masası oluşturulması, İflas Ertelemesi, Konkordato, vs.