GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

-Gayrimenkul olarak sınıflandırılan ev, daire, işyeri, mağaza, arsa, tarla, bağımsız bölüm gibi taşınmazlardan doğan tüm davaları ilgili olduğu yargı yolu içerisinde çözmek konusunda hukuki danışmanlık verilmektedir.

-Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası, Muvazaa Nedeniyle Tapu Tescil Davası, Zaman aşımına Dayalı Tapu Tescil Davası,  Geçit hakkı kurulması davası, Şufa (önalım) davaları, Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası, İstihkak (Eşyayı Geri Alma) Davası, El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Meni) Davası, Hak Sahipliğinin Tespiti Davası, Düzeltim (Kayıt Tashihi) Davası, Zilyetlik Davaları, Kat Karşılığı İnşaat (Eser)  Sözleşmesinden Doğan Davalar,  Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası, Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası,  Ferağa İcbar Davası, vb.