FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

-Marka&Patent (Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin) Ulusal ve Uluslararası anlamında tescili, telif hakları, Markaların, patentlerin, faydalı modellerin seçimi ve kullanılabilirlikleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

-Delillerin tespiti davası, Markaya tecavüz nedeniyle tazminat davası, Tecavüz fiillerinin durdurulması davası,

-El konulan ürün üzerinde mülkiyet hakkı tanınması davası, Maddi ve manevi hakların korunması,

Gerekli diğer tedbirlerin alınması, markaların silinmesi, ürün ve araçların silinmesi, Fikri hakların stratejik yönetimi, Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, Patent iptali davaları,

-Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans alma/verme görüşmelerinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.