AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

-Aile hukukundan doğan tüm süreçlerin yönetilmesi konusunda hukuki danışmanlık verilmektedir.

-Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması, Protokol Hazırlanması ve Takibi,

-Çekişmeli Boşanma Davası Açılması ve Takibi,

-İştirak, Yardım ve Yoksulluk Nafakası Davası Açılması ve Takibi,

-Velayet Davalarının Açılması ve Takibi,

-Yurtdışında yapılan evlilik ve boşanmaların tanınması ve tenfizinin takibi,

-Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Açılması ve Takibi,

-Boşanma Sonrası Maddi ve Manevi tazminat Davası açılması ve Takibi,

-Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların şiddet uygulayan eşten korunması amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunundan doğan Koruma Kararı Alınması ve İhlali halinde hukuki sürecin takibi hizmetleri verilmektedir.